Dasar Privasi

Tiada yang lebih penting bagi iXpert Global Group Sdn Bhd selain dari privasi anda. Kami berpegang pada prinsip dimana privasi anda adalah keutamaan kami. Kami berusaha dengan mengambil banyak langkah untuk menjamin bahawa maklumat anda adalah selamat dan tidak akan dikongsi dengan mana-mana individu atau perniagaan. Maklumat yang dikumpul oleh iXpert Global Group Sdn Bhd hanya dikongsi sesama kakitangan iXpert Global Group Sdn Bhd .

iXpert Global Group Sdn Bhd hanya akan mengesahkan nama, alamat, maklumat pembayaran, nombor telefon dan alamat e-mel. Hanya orang yang mempunyai kuasa ke atas akaun anda boleh mengubah maklumat anda. Jika pada bila-bila masa anda merasa maklumat anda adalah betul atau anda percaya seseorang telah mendapat akses ke akaun anda, sila hubungi kami dengan segera.

Kami tidak akan berkongsi atau memberi kepada mana-mana pihak ketiga atau yang tidak berkaitan dengan entiti iXpert Global Group Bhd Sdn, alamat e-mel anda, butiran kenalan, atau apa-apa maklumat peribadi, melainkan anda telah bersetuju untuk mendedahkan nombor telefon anda kepada mana-mana rakan kongsi teknologi kami.

Jika anda merasakan bahawa telah berlaku apa-apa pelanggaran privasi hubungi kami dengan segera.

Pelawat laman web dan Blog
Seperti kebanyakan pengendali laman web, MyPIBG.org mengumpul maklumat yang bukan peribadi dan mengenal pasti maklumat seperti jenis pelayar, keutamaan bahasa, merujuk tapak, dan tarikh dan masa permintaan setiap pelawat. ‘Tujuan MyPIBG.org dalam mengumpul maklumat yang tidak dikenalpasti adalah untuk lebih memahami bagaimana pengunjung MyPIBG.org’ menggunakan laman webnya. Dari semasa ke semasa, MyPIBG.org boleh menyiarkanmaklumat bukan peribadi, mengenal pasti maklumat dalam agregat, contohnya, menyiarkan laporan mengenai trend dalam penggunaan laman webnya.

MyPIBG.org juga mengumpul dan mengenal pasti maklumat peribadi berpotensi seperti alamat Protokol Internet (IP). MyPIBG.org tidak menggunakan maklumat tersebut untuk mengenal pasti pelawat, bagaimanapun,  apa-apa maklumat yang dikumpul tidak akan didedahkan, selain daripada di bawah keadaan yang sama bahawa ia mengenalpasti, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi , seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Pengumpulan Maklumat – Mengenal Pasti Peribadi
Pelawat tertentu web MyPIBG.org ‘memilih untuk berinteraksi dengan MyPIBG.org dengan cara yang memerlukan MyPIBG.org untuk mengumpul maklumat peribadi untuk dikenalpasti. Jumlah dan jenis maklumat yang MyPIBG.org kumpulkan bergantung kepada jenis interaksi. Sebagai contoh, kami meminta pengunjung yang membalas  komen blog menyediakan nama pengguna dan alamat e-mel. Dalam setiap kes, MyPIBG.org mengumpul maklumat itu hanya setakat perlu atau sesuai untuk memenuhi tujuan interaksi pengunjung dengan MyPIBG.org. MyPIBG.org tidak mendedahkan maklumat peribadi selain daripada yang dihuraikan di bawah. Dan pengunjung sentiasa boleh untuk enggan  membekalkan maklumat peribadi, dengan kaveat bahawa ia boleh menghalang mereka daripada terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan laman web tertentu.

Statistik agregat
MyPIBG.org boleh mengumpul statistik mengenai kelakuan pengunjung ke laman web.

Perlindungan Maklumat tertentu -Mengenal pasti maklumat Peribadi
MyPIBG.org berpotensi mendedahkan maklumat peribadi dan mengenalpasti maklumat tersebut hanya di kalangan pekerja, rakan kongsi teknologi dan anggota-anggota gabungannya bahawa (i) aklumat tersebut di gunakan bagi memproses penggunaan perkhidmatan yang disediakan oleh MyPIBG.org dan (ii) MyPIBG.org telah bersetuju untuk tidak mendedahkan kepada orang lain dan MyPIBG.org tidak akan menyewakan atau menjual maklumat peribadi anda kepada sesiapa. Selain daripada kakitangan, rakan teknologi, dan sekutu-sekutunya, seperti yang dijelaskan di atas, MyPIBG.org berpotensi mendedahkan  maklumat peribadi hanya apabila dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, atau apabila MyPIBG.org percaya dengan suci hati bahawa pendedahan adalah semunasabahnya perlu untuk melindungi harta atau hak-hak pihak-pihak lain, MyPIBG.org  atau orang awam pada keseluruhannya. Jika anda adalah pengguna laman web MyPIBG.org dan telah membekalkan alamat e-mel anda, MyPIBG.org mungkin sekali-sekala menghantar e-mel untuk memberitahu anda mengenai update terbaru, untuk mendapatkan maklum balas anda, atau hanya membuat anda tahu dengan apa yang berlaku dengan MyPIBG.org dan produk kami. Kami pada dasarnya menggunakan blog untuk menyampaikan maklumat jenis ini, jadi kami menjangka akan terus mengekalkan e-mel seperti ini ke tahap yang minimum. Jika anda menghantar permintaan (contohnya melalui e-mel sokongan atau melalui satu mekanisme maklum balas kami), kami berhak untuk menerbitkan untuk membantu kami menjelaskan atau memberi maklum balas kepada permintaan anda atau untuk membantu kami membantu pengguna lain. 1Blog.My mengambil semua langkah-langkah yang semunasabahnya perlu untuk melindungi akses yang tidak dibenarkan, penggunaan, pengubahan, atau potensi kemusnahan maklumat anda.

Cookies
Cookie adalah rentetan maklumat yang direkodkan oleh laman web di dalam komputer setiap pengunjung dan rentetan maklumat yang diberikan oleh pelayan web pelawat kepada laman web setiap kali berkunjung ke laman web. MyPIBG.org menggunakan cookies untuk membantu MyPIBG.org mengenal pasti dan menjejaki pelawat, penggunaan laman web MyPIBG.org, dan pilihan utama akses laman web mereka. Pelawat MyPIBG.org yang tidak mahu mempunyai cookies yang diletakkan pada komputer mereka harus menetapkan pelayar mereka untuk menolak cookies sebelum menggunakan web MyPIBG.org ‘, akan tetapi, keburukannya ialah ada ciri-ciri tertentu daripada web MyPIBG.org’ tidak boleh berfungsi dengan baik tanpa bantuan cookies.

Privasi Perubahan Dasar
Walaupun kemungkinan perubahan dasar adalah kecil, MyPIBG.org boleh menukar Polisi Privasi dari semasa ke semasa, dan atas budi bicara MyPIBG.org ‘. MyPIBG.org menggalakkan pelawat supaya kerap memeriksa laman ini untuk apa-apa perubahan kepada Polisi Peribadi kami. Apabila anda meneruskan penggunaan laman web ini selepas apa-apa perubahan dalam Dasar Privasi, ini menunjukkan bahawa anda menerima anda perubahan tersebut.

Leave a Reply